Ochrana osobních údajů

Provozovatel serveru Ajeto-cz.cz, společnost A JE TO CZ,s.r.o. (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR).

Neregistrovaný uživatel

 1. Rozsah zpracování

  Při nákupu zboží nebo služeb nabízeným provozovatelem na internetových stránkách Ajeto-cz.cz mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa a číslo telefonu. Tyto údaje a obsah slouží jako prostředek k realizaci obchodu mezi uživatelem a společností A JE TO CZ,s.r.o.. Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

 2. Účel zpracování

  Účel, k němuž budou takové údaje případně zpracovány, vyplývá z potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb. Obecně platí, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem prodeje služeb a produktů nabízených na stránkách Ajeto-cz.cz.

  Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po celou dobu zpracování.

 3. Doba zpracování

  Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání zákonné povinnosti uchovávat účetní doklady, kterou stanoví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 4. Automatizované rozhodování, včetně profilování

  Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání stránek Ajeto-cz.cz ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.

  Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další osoby oprávněné podle pravidel stanovených v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.

  Provozovatel neprovádí profilování uživatele.

 5. Právní základ zpracování

  1. Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb. K tomuto zpracování není potřebný Souhlas se zpracováním osobních údajů.
  2. Udělením souhlasu – dobrovolná registrace uživatele internetových stránek ajeto-cz.cz pro informování o slevových akcích a zasílání jiných informací o aktivitách provozovatele (déle jen Newsletter). Pro tyto účely se používá pouze e-mailová adresa, která není nikterak spojena s dalšími osobními údaje adresáta.
 6. Předávání třetím osobám

  Provozovatel nepředává ke zpracování osobní údaje uživatelů třetím osobám mimo:

  • Externí účetní kancelář, se kterou má provozovatel uzavřenou Smlouvu o ochraně osobních údajů
  • Propojených podniků (dle pravidel Evropského práva), tj. podniky, které společnost A JE TO CZ,s.r.o. spolu/vlastní nebo spolu/ovládá nebo je těmito podniky společnost A JE TO CZ,s.r.o. spolu/vlastněna nebo spolu/ovládána.
 7. Předávání do 3. zemí

  Provozovatel portálu Ajeto-cz.cz nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí

 8. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 9. Práva uživatele

  Požádá-li subjekt údajů Ajeto-cz.cz o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uživatel (subjektu údajů) má právo:

 1. požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);
 2. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
 3. podat stížnost u dozorového úřadu;

Registrovaný uživatel (nyní se nepoužívá)

 1. Rozsah zpracování

  K registraci k některým službám nabízeným provozovatelem na internetových stránkách Ajeto-cz.cz mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa a číslo telefonu. Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

 2. Účel zpracování

  Účel, k němuž budou takové údaje případně zpracovány, vyplývá z:

   – dobrovolné registrace uživatele internetových stránek ajeto-cz.cz pro využívání výhod a služeb vyplývajících z této registrace, např.:

   – historie objednávek uživatele

   – využívání odměn z Věrnostního systému

   – informování o slevových akcích a zasílání jiných informací o aktivitách provozovatele

   – potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb.

  Obecně platí, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem prodeje služeb a produktů nabízených na stránkách Ajeto-cz.cz.

  Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po celou dobu zpracování.

 3. Doba zpracování

  Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání aktivního účtu uživatele. Tzn., do doby než uživatel požádá o smazání svého účtu, nebo takto učiní provozovatel Ajeto-cz.cz.

  Po smazání účtu budou údaje uživatele archivovány dle zákonných povinností. Doba zpracování osobních údajů po smazání účtu je po dobu trvání zákonné povinnosti uchovávat účetní doklady, kterou stanoví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 4. Automatizované rozhodování, včetně profilování

  Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání stránek Ajeto-cz.cz ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.

  Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další osoby oprávněné podle pravidel stanovených v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.

  Provozovatel neprovádí profilování uživatele.

 5. Právní základ zpracování

  Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě:

  1. Udělení souhlasu – Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů při první registraci na portál Ajeto-cz.cz.
  2. potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb. K tomuto zpracování není potřebný Souhlas se zpracováním osobních údajů.
 6. Předávání třetím osobám

  Provozovatel nepředává ke zpracování osobní údaje uživatelů třetím osobám mimo:

  • Externí účetní kancelář, se kterou má provozovatel uzavřenou Smlouvu o ochraně osobních údajů
  • Propojených podniků (dle pravidel Evropského práva), tj. podniky, které společnost A JE TO CZ,s.r.o. spolu/vlastní nebo spolu/ovládá nebo je těmito podniky společnost A JE TO CZ,s.r.o. spolu/vlastněna nebo spolu/ovládána.
  • smluvním dopravcům za účelem dodání zboží.
  • osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen
 7. Předávání do 3. zemí

  Provozovatel portálu Ajeto-cz.cz nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí

  1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 8. Práva uživatele

  Požádá-li subjekt údajů Ajeto-cz.cz o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

  Uživatel (subjektu údajů) má právo:

  a) svůj souhlas kdykoli odvolat;

  b) požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);

  c) odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a),, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním

  d) nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,

  e) podat stížnost u dozorového úřadu;